Teknik og miljø

Mere rensning af regn- og spildevand for pengene – ingen triumfbuer! Der skal søges løsninger med samme effekt og færre omkostninger. Fremover skal der fokuseres på....

Teknik og miljø

Mere rensning af regn- og spildevand for pengene – ingen triumfbuer!

Der skal søges løsninger med samme effekt og færre omkostninger. Fremover skal der fokuseres på forsinkelse og styring af vandet på overfladen og dermed mindre belastning på rensningsanlægget. Dette giver en besparelse for forbrugerne og for Assens Forsyning.

 

Bedre løsninger med synligt vand, som skaber herlighedsværdi i landsskabet

I nye udstykninger ønsker vi, at parcellerne får afkoblet regnvand og lader dette blive en del af oplevelsen af områdets skønhed og hermed spares der på kloaksystemets behov for investeringer.

Det kan også implementeres i eksisterende områder med behov for kloakseparering.

 

Højvands- og klimasikring med fornuft

I Assens Kommune ses der på planer, som med lidt sund fornuft kan spare kommunen op til kr. 15. millioner årligt, når højvandssikringen med udnyttelsen af styring af regnvandet samt klimasikring med regulering af regnvandet sættes ind i et større hele. Det kan kaldes Vandets Stamtræ.

 

Sikker og konkurrencekraftig forsyning af el, vand og varme

Assens varmeforsyning har i dag flotte regnskabstal og lave priser. Et godt eksempel på, at funktionsgruppen har arbejdet med nytænkning og fornuftige løsninger. Det bakker vi op om. Vi skal sikre, at vejbelysningen og andre offentlige steder bliver opdateret med LED-teknik. Det giver besparelser på sigt.