Økonomi

Kommunes økonomi skal styrkes, hvis vi skal have råd til at opretholde velfærden i fremtiden. Det skal ske ved at...

Økonomi

Kommunes økonomi skal styrkes, hvis vi skal have råd til at opretholde velfærden i fremtiden. Det skal ske ved at tiltrække nye borgere og virksomheder samt fastholde dem, vi har i forvejen.

I Det Konservative Folkeparti tror vi på, at Assens Kommune kan klare sig selv uden fattighjælp fra Staten. Derfor vil vi arbejde på at gøre os fri af statens almisser, så vi er herre i eget hus. Derfor ønsker vi de næste fire år at lette kommunens driftsbudget med 10 mio. kr. pr år. Det skal blandt andet ske ved at effektivisere arbejdsgange og processer i administrationen. Mere konkurrenceudsættelse af kommunale opgaver, så vi får den bedste kvalitet til prisen. Samt øget investering i velfærdsteknologi og digitalisering.

Lettelserne kommer ikke til at gå ud over de varme hænder i vores børnehaver, skoler eller plejehjem. Pengene skal netop bruges til at styrke disse.

Vores ønsker er, at flest muligt har råd til at eje deres eget hus. Men vi anerkender også, at nogle ønsker at leje frem for at eje. I kommunen er der generelt for få lejeboliger og byggegrunde i flere af vores centerbyer. Vi ønsker sammen med private aktører og almennyttige boligselskaber, at øge antallet af lejeboliger og byggegrunde i løbet af de næste 4 år, så flere får mulighed for at blive boende i kommunen, og fortsat have tilknytning til lokalsamfundet.