Innovation og medborgerskab

Digitalisering skal i langt højere grad tænkes ind i kommunikationen og samspillet med borgerne og virksomhederne end i dag. Derfor vil vi arbejde for....

Innovation og medborgerskab

Digitalisering skal i langt højere grad tænkes ind i kommunikationen og samspillet med borgerne og virksomhederne end i dag. Derfor vil vi arbejde for, at der for Assens Kommune udarbejdes en tværgående digitaliseringsstrategi med udgangspunkt i den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. Den skal bidrage til, at vi får bedre og varige løsninger, som hænger sammen.

Innovative løsninger kommer fra brugerne, og kan ikke kun udtænkes fra skrivebordet på rådhuset. Derfor ønsker vi en Ideportal, som alle borgere, ansatte og virksomheder kan tilgå. Her er det meningen, at gode ideer, som kan lette hverdagen, kan meldes ind. Den skal derefter kvalificeres af fagfolk i kommunen. Herved opnår vi større borgerinddragelse, og vi sparer tid og ressourcer på forkerte løsninger.

Et eksempel på en innovativ løsning er en Selvbetjeningsløsning til vores genbrugspladser. Herved mindsker vi behovet for bemandet personale på genbrugspladserne, og pladserne kan holde åbent døgnet rundt, hvis det ønskes. De erhvervsdrivende kan via en nummerpladescanner, let komme ind på pladsen, og betalingen sendes direkte til brugeres e-mail.

For at øge medborgerskabet, ønsker vi at styrke de nyoprettede lokalråd, så de er hørrigsberettiget. De skal inddrages i flere beslutninger, da de om nogen kender bedst til lokale forhold. Det skal medvirke til at styrke nærdemokratiet, så vi får fælles ejerskab over de valgte løsninger.