Infrastruktur

Infrastrukturen i kommunen skal hænge bedre sammen.

Infrastruktur

Infrastrukturen i kommunen skal hænge bedre sammen.

Vores 4 jernbanestationer i kommunen er en styrke. Vi skal bevare timedriften på alle stationerne, og gerne udbygge med en intercity-station. Vestfynsbanen skal have bedre forhold ved aflysninger. I dag indsættes der busser, som giver store forsinkelser på hele strækningen. I stedet kunne man lade intercity-togene stoppe ved Tommerup og Aarup, og lade minibusser pendle mellem de øvrige stationer. Det vil give mere tryghed for de mange pendlere, som hver dag er afhængige af jernbanen over Vestfyn.

Busserne skal koordineres bedre med togafgangene, således at vi får en bedre sammenhæng i den kollektive trafik. Heri kan delebilsordninger som f.eks. Go-More og Flextaxa også tænkes ind, så vi øger fleksibiliteten og skåner miljøet.

Vejnettet i Assens Kommune har i mange år været forsømt. Hvis vi skal fastholde og tiltrække borgere, skal vores veje være gode og fremkommelige. Derfor vil vi prioritere midler til at forbedre og sikre vores veje, både for bilister og bløde trafikanter.

Det tredje spor på E20 er et must for en fortsat vækst på hele Fyn. Det bakker vi naturligvis op om.