Erhvervs – og Beskæftigelse

Det skal være mere attraktivt at starte virksomhed i Assens Kommune Vi ønsker at skabe de bedste muligheder for at få nye virksomheder til Assens Kommune og give dem...

Erhvervs – og Beskæftigelse

Det skal være mere attraktivt at starte virksomhed i Assens Kommune

Vi ønsker at skabe de bedste muligheder for at få nye virksomheder til Assens Kommune og give dem, vi har, bedre muligheder for at kunne vokse.

Vores ønske er at udvikle vores industriområde langs med motorvejen E20 fra Aarup til Vissenbjergmed langt flere virksomheder. For at øge kommunens tiltrækningskraft i forhold til virksomhederne vil vi tilbyde Fyns billigste byggegrunde.

I fremtiden skal vi blive langt bedre til at pleje vores eksisterende virksomheder. For at gøre det, er vi nødt til at se på flere parametre, som eksempelvis sagsbehandlingstider, byggetilladelser, og råd og vejledning fra administrationens side. Sager som Campingsagen og senest byggesagen fra Frankfri skal høre fortiden til. Den mest erhvervsvenlige kommune på Fyn bør være Assens.. Erhvervsvenlighedsmålinger fra Dansk Industri og Dansk Byggeri skal være vigtige pejlemærker for, hvorvidt vi løser opgaven, og hvor vi kan forbedre os.

Turismen skal have bedre vilkår

I Assens Kommune har vi nogle af Fyn bedste stande, og en del erhverv er knyttet til turisme generelt. Det skal bringes meget bedre i spil i forhold til alle andre områder i kommunen. Derfor ønsker vi at styrke markedsføringen af alle de mange tilbud, som kan lokke flere turister til kommunen.

For os er Assens by et fyrtårn for vores turisme. Fortællingen om den gamle købstad skal genoplives bl.a. ved at bevare gamle bygninger som Plum-arealerne, og vi skal have flere aktiviteter til byen. Ideen om et Søbad vil også styrke byen og kommunen som helhed, og derfor støtter vi dette projekt.