Børn og Uddannelse

Tryghed kræver stabilitet – fleksibilitet giver tilfredshed

Børn og Uddannelse

Tryghed kræver stabilitet – fleksibilitet giver tilfredshed

Vi ser familien som det naturlige centrum og ønsker at skabe de bedste rammer for den moderne børnefamilie, der bygger på ansvar, tryghed og fleksibilitet.

Tryghed i forhold til at kunne vælge den pasningsmulighed, som barnet og forældrene har det bedst med.

Fleksibilitet i forhold til at kunne vælge mellem en offentlig eller privat institution, vuggestue eller dagplejemor. Vi ønsker at give familierne mulighed for at vælge, om de ønsker at passe deres barn i alderen 0-6 år i eget hjem mod at få 85% af kommunens nettoudgift i op til 3 år.

Skolerne

I Assens Kommune er skolerne igennem mange år blevet nedprioriteret. Det ønsker Det Konservative Folkeparti at ændre. I dag er alt for mange skoler nedslidte. De er utidssvarende i forhold til de ønsker og ambitioner, vi har for Folkeskolen.

Vi ønsker hverken at have den billigste eller den dyreste folkeskole på Fyn. Vores mål er derimod at have den bedste.

Derfor skal vi efter valget arbejde for en bred politisk aftale på skoleområdet og en fælles strategi for skolerne i kommunen, så kvaliteten og fagligheden i vores folkeskoler højnes. En sådan strategi skal sikre tryghed og vished på – både for eleverne, forældrene og de ansatte i mange år frem. Vi skal ligeledes blive bedre til at favne børn med sociale og/eller faglige udfordringer i folkeskolen. Samspillet mellem forvaltningen og institutionerne/ skolerne skal derfor forbedres, så indsatsen kommer hurtigere.

Erhvervsuddannelserne hører ikke kun til i de største byer i Danmark. Vi vil arbejde for at tiltrække erhvervsuddannelsesinstitutioner til kommunen, så vi fastholder de unge i kommunen, og tæt på en måske kommende arbejdsplads.